Lubuska onkologia

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

Lubuski Ośrodek Onkologii jest jednym z dwóch w regionie leczącym pacjenta w sposób kompleksowy i daje możliwość zastosowania wszystkich metod leczenia onkologicznego w sposób skojarzony lub sekwencyjny.
W ramach konsylium onkologicznego podejmowane są decyzje terapeutyczne na podstawie opinii: chirurga onkologa, onkologa klinicznego i radioterapeuty oraz lekarzy innych specjalności zaangażowanych w proces leczenia co pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnych metod leczenia onkologicznego.

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
ul.Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Przejdź do strony

Lubuski Ośrodek Onkologii tworzą:

• Kliniczny Oddział Onkologii z Pododdziałem Chemioterapii,
• Kliniczny Oddział Radioterapii,
• Poradnia Onkologiczna,
• Dzienny Oddział Chemioterapii,
• Zakład Radioterapii,
• Zakład Fizyki.

 

Lubuski Ośrodek Onkologii tworzą:
W ramach Klinicznego Oddziału Onkologii i Dziennego Oddziału Chemioterapii prowadzone jest leczenie nowotworów: chemioterapią, hormonoterapią, immunoterapią oraz leczenie ukierunkowane molekularnie.
Kliniczny Oddział Onkologii dysponuje 36 łóżkami, co zapewnia możliwość prowadzenia chemioterapii w trybie stacjonarnym w przypadkach kilkudniowych schematów leczenia oraz w przypadku leczenia skojarzonego radioterapią z chemioterapią.
Praca Klinicznego Oddziału Onkologii jest zintegrowana z działalnością Dziennego Oddziału Chemioterapii, gdzie prowadzone jest leczenie systemowe nowotworów w trybie ambulatoryjnym. Pacjenci, którzy nie wymagają leczenia stacjonarnego (związanego z kilkudniowym pobytem w Oddziale) mają zapewnianą możliwość leczenia ambulatoryjnego – mniej absorbującego.
W ramach leczenia w oddziale i leczenia ambulatoryjnego pacjent ma dostęp do leczenia przedoperacyjnego chemioterapią w przypadku rozpoznania raka piersi, żołądka, przełyku, pęcherza moczowego zintegrowanego z leczeniem operacyjnym po wstępnej chemioterapii. W przypadku konieczności dodatkowych konsultacji specjalistycznych pacjent ma stały do nich dostęp w obrębie szpitala i poradni specjalistycznych. Zarówno pacjent jak i członkowie rodziny mają możliwość wsparcia psychologicznego w ramach oddziału i poradni.

 

w raku płuca: IRESSA (gefitynib)
TARCEVA (erlotynib)
GIOTRIF (afatinib)
XALCORI (kryzotynib)
TAGRISSO (ozymertynib)
KEYTRUDA (pembrolizumab)
OPDIVO (niwolumab)
VARGATEF (nintedanib);
w raku jelita grubego: AVASTIN (bewacyzumab)
ERBITUX (cetuksymab)
VECTIBIX (panitumumab)
ZALTRAP (aflibercept);
w raku piersi: HERCEPTIN (trastuzumab) dożylnie i podskórnie
PERJETA (pertuzumab)
TYVERB (lapatinib)
w raku nerki: SUTENT (sunitynib)
NEXAVAR (sorafenib),
AFINITOR (ewerolimus)
TORISEL (temsyrolimus)
VOTRIENT (pazopanib)
INLYTA (aksytynib)
CABOMETYX (kabozantynib)
OPDIVO (niwolumab);
w nowotworach podścieliska przewodu pokarmowego (GIST): GLIVEC (imatinib)
SUTENT (sunitynib)
NEXAVAR (sorafenib)
w raku wątrobowokomórkowym: NEXAVAR (sorafenib)
w mięsakach tkanek miękkich: YONDELIS (trabektydyna)
VOTRIENT (pazopanib)
SUTENT (sunitynib)
w czerniakach: ZELBORAF (wemurafenib)
COTELIC (kometynib)
TAFINLAR (dabrafenib)
MEKINIST (trametynib)
YERVOY (ipilimumab)
OPDIVO (niwolumab)
KEYTRUDA (pembrolizumab);
w raku jajnika: AVASTIN (bewacyzumab)
LYNPARZA (olaparib);
w nowotworach narządów ERBITUX (cetuksymab);

 

głowy i szyi:
w nowotworach neuroendokrynnych trzustki: AFINITOR (ewerolimus),
SUTENT (sunitynib);
w rakach trzustki: ABRAXANE (nab-paklitaksel);
w raku gruczołu krokowego: ZYTIGA (octan abirateronu)
XTANDI (enzalutamid);
w raku żołądka: HERCEPTIN (trasuzumab);
w raku podstawnokomórkowym skóry: ERIVEDGE (wismodegib).

 

 

Poradnia Onkologiczna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Poradnia Onkologiczna zajmuje się również obserwacją pacjentów po zakończonym leczeniu onkologicznym i zlecaniem niezbędnych badań  mających na celu wykluczenie nawrotu choroby nowotworowej.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

Wszyscy pacjenci diagnozowani przez lekarzy onkologów w naszej Wojewódzkiej Poradni Onkologicznej (ul. Walczaka 42, Gorzów Wlkp. telefon do rejestracji 95-7331811) prowadzeni są w szybkiej ścieżce diagnostycznej w ramach kart DILO (diagnostyki i leczenia onkologicznego). Pozwala to na bardzo szybką diagnostykę i krótkie terminy badań co razem pozwala postawić właściwe rozpoznanie szybko i precyzyjnie.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul.Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski

Przejdź do strony

Wszyscy pacjenci, u których lekarze onkolodzy lub pozostali specjaliści prowadzący w szpitalu diagnostykę onkologiczną postawią rozpoznanie choroby nowotworowej złośliwej, kierowani są na konsylium onkologiczne. Są to spotkania kliniczne organizowane w Oddziale Onkologii raz w tygodniu, w których uczestniczy zawsze radioterapeuta, onkolog kliniczny, chirurg i radiolog. Zespół specjalistów omawia z każdym pacjentem, u którego rozpoznano chorobę nowotworową możliwości leczenia oraz ustala plan leczenia. Pacjent opuszcza konsylium z wiedzą na temat proponowanego leczenia oraz wyznaczonym terminem rozpoczęcia leczenia (zawsze nie później niż do 14 dni od konsylium) – to jest terminem rozpoczęcia chemioterapii, radioterapii lub terminem operacji – w zależności od ustalonego planu leczenia.

 

Oddział Onkologii na co dzień współpracuje z różnymi oddziałami specjalistycznymi w Szpitalu oraz ośrodkami radioterapeutycznymi w innych szpitalach w tym głównie z:
• Oddziałem Urologii i Onkologii Urologicznej
• Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
• Oddziałem Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
• Oddziałem Laryngologii
• Oddziałem Neurochirurgii
• Oddziałem Chorób Płuc
• ośrodkami radioterapeutycznymi w Szczecinie (Zachodniopomorskie Centrum Onkologii), Poznaniu (Szpital HCP) oraz Zielonej Górze (Lubuskie Centrum Onkologii).

Oddział Onkologii Klinicznej i Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii – informacje ogólne

Oddział Onkologii z Pododdziałem Radioterapii znajduje się na 1 piętrze nowego budynku Ośrodka Radioterapii przy ulicy Dekerta 1 w Gorzowie Wlkp.
Dla pacjentów dostępnych jest 25 łóżek w 13 salach. Wszystkie sale chorych wyposażone są w wygodne nowe łóżka z regulacją ustawienia oraz szafki przyłóżkowe ze stolikiem do jedzenia. Każdy pacjent ma również swoje krzesło. Na każdych 4 pacjentów przypada łazienka z prysznicem. W części wspólnej oddziału znajduje się węzeł kuchenny z lodówką, czajnikiem i kuchenką mikrofalową. Na oddziale znajdują się również gabinet zabiegowy i pokój socjalny pielęgniarek, gabinet lekarski, sekretariat. Wstęp do tych pomieszczeń jest ograniczony dla pacjentów. W oddziale jest zapewniona całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska we wszystkie dni tygodnia.
W budynku głównym szpitala znajduje się Oddział Dziennej Chemioterapii. Najłatwiej tam trafić kierując się od wejścia głównego do szpitala korytarzem aż do wind, za nimi po lewej stronie znajduje się wejście do oddziału onkologii. Część dzienna to duża poczekalnia dla pacjentów zgłaszających się planowo zarówno do oddziału stacjonarnego, jak i do oddziału dziennego. Jest tam dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych, gabinet zabiegowy, dwa gabinety lekarskie oraz duża klimatyzowana sala dzienna z 14-toma wygodnymi fotelami z pełną regulacją ustawienia. Zarówno w poczekalni jak i w Sali dziennej do dyspozycji pacjentów są telewizory.
Konsylium dla pacjentów onkologicznych odbywa się w nowym budynku Ośrodka Radioterapii, na parterze w gabinecie 0030.

Choroby nowotworowe leczone w Oddziale:

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii prowadzi wielokierunkową diagnostykę i leczenie systemowe wszystkich nowotworów złośliwych poza hematologicznymi (wszystkich typów guzów litych) w tym w szczególności:
• Rak płuca i międzybłoniak opłucnej
• Rak piersi we wszystkich stadiach zaawansowania
• Nowotwory złośliwe mózgu
• Nowotwory złośliwe obszaru głowy i szyi
• Rak przełyku i żołądka
• Rak trzustki
• Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
• Rak jelita grubego i odbytnicy
• Nowotwory złośliwe narządów płciowych żeńskich (jajnika, trzonu macicy, szyjki macicy, pochwy i sromu)
• Nowotwory złośliwe narządów płciowych męskich (jądra, prostaty, penisa)
• Rak urotelialny dróg moczowych i pęcherza moczowego
• Rak nerki
• Rak wątroby
• Nowotwory złośliwe mezenchymalne (mięsaki tkanek miękkich i kości) wszystkich lokalizacji
• GIST
• Czerniak złośliwy

Formy leczenia w Oddziale Onkologii

W oddziale prowadzone są wszystkie podstawowe formy pobytowe leczenia systemowego:

 

Leczenie w trybie stacjonarnym – hospitalizacja w oddziale trwająca ponad 24 godziny (najczęściej kilka dni).Forma stosowana w sytuacji, kiedy stan pacjenta nie pozwala na leczenie w trybie jednodniowym lub pacjent w dobrym stanie wymaga obserwacji po podaniu leków cytostatycznych. W tym trybie wykonywana jest również część badań diagnostycznych wykonywanych w ramach diagnostyki DILO (biopsje) oraz w ramach okresowej oceny skuteczności leczenia. Oddział dysponuje 26 nowymi łóżkami do leczenia w trybie stacjonarnym.

 

Leczenie w trybie dziennym (jednodniowym) – hospitalizacje trwające poniżej 24 godzin (z reguły kilka godzin). Forma leczenia stosowana u większości leczonych pacjentów w oddziale. Pozwala ona na maksymalne ograniczenie uciążliwości związanej z hospitalizacją dla pacjenta i najmniejszą ingerencję samego sposobu leczenia w życie pacjenta. Każdy pacjent leczony w tym trybie ma po zgłoszeniu (rano) zakładaną dokumentację medyczną, pobieraną krew na badania, jest ważony, mierzony, mierzona jest również temperatura ciała oraz ciśnienie tętnicze krwi. Po około 1-2 godzinach (kiedy są już dostępne wyniki badań) pacjent badany jest przez lekarza. Po zakwalifikowaniu do podania leków pacjent przechodzi na salę dzienną gdzie pielęgniarka podaje zlecone przez lekarza leki. Po podaniu leków pacjent otrzymuje kartę informacyjną, zalecenia oraz recepty i opuszcza oddział. Całość zajmuje kilka godzin. Oddział dysponuje w części dziennej poczekalnią z toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, gabinetem zabiegowym, dwoma gabinetami przyjęciowymi oraz dużą, klimatyzowaną salą dziennego pobytu z 14-toma wygodnymi fotelami (każdy z pełną elektryczną regulacją ustawienia).

 

Leczenie w trybie ambulatoryjnym – forma dedykowana głównie pacjentom otrzymującym leczenie w formie doustnej. Pobyt wygląda podobnie do trybu dziennego, ale z reguły trwa krócej.Leczenie prowadzone w oddziale to głównie leczenie systemowe (ogólnoustrojowe) za wyjątkiem podawania chemioterapii do pęcherza moczowego, gdzie leczenie ma charakter miejscowy. Leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia, leczenie biologiczne) stosowane w oddziale jest w szerokim zakresie jako leczenie:

 

indukcyjne (na przykład w raku piersi, raku pęcherza moczowego, raku nie drobnokomórkowym płuca) – leczenie ma za zadanie zmniejszyć masę guza i pozwolić na ograniczenie zakresu operacji (na przykład w raku piersi leczenie to daje szansę na zabieg oszczędzający pierś) lub zwiększenie szansy na skuteczność zabiegu

 

okołooperacyjne (na przykład w raku żołądka czy przy usuwaniu przerzutów w raku jelita grubego) – leczenie podzielone na dwie części przedoperacyjną i pooperacyjną – ma za zadanie zwiększyć szansę na wyleczenie.

 

uzupełniające – po leczeniu operacyjnym lub radioterapii

paliatywne – u pacjentów z chorobą zaawansowaną, kiedy wyleczenie jest niemożliwe leczenie systemowe u większości pacjentów daje szansę na przedłużenie życia, poprawę komfortu lub opóźnienie pogorszenia komfortu życia

Możliwości diagnostyczne Oddziału

W rozpoznawaniu chorób nowotworowych oraz ocenie ich zaawansowania stosujemy wszystkie współcześnie dostępne metody diagnostyczne. Obejmują one:

 

1. Diagnostyka obrazowa:
• badania endoskopowe (kolonoskopia, gastroskopia, bronchoskopia)
• Tomografia komputerowa (ośrodek dysponuje obecnie czterema aparatami KT)
• Rezonans magnetyczny
• Badania izotopowe (konwencjonalna scyntygrafia oraz SPECT-CT)
• Badania USG i konwencjonalne RTG (cyfrowe aparaty rentgenowskie)
• badanie USG serca (echokardiografia) – we współpracy z Oddziałem Kardiologii
• PET-CT (współpracujemy z pracowniami w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy z krótkimi terminami oczekiwania na badanie)

 

2. Diagnostyka histologiczna i cytologiczna:
• badania biopsyjne pod kontrolą USG lub KT
• badania cytologiczne
• badania histopatologiczne w konwencjonalnym barwieniu
• szczegółowe badania immunohistochemiczne
• badania receptorów hormonalnych w tym HER2-neu (włącznie z amplikfikacją genu oznaczaną metodą CISH)

 

3. Badania laboratoryjne:
• pełen profil diagnostyki morfologicznej i biochemicznej z krwi i wszystkich dostępnych płynów ustrojowych
• pełen panel oznaczeń markerów nowotworowych
• badania mikrobiologiczne i mikologiczne
• badania genetyczne (we współpracy z jednym z największych laboratoriów molekularnych w Polsce ONCOGENE w Krakowie)

 

4. Badania czynnościowe pozwalające ocenić wydolność narządową pacjenta niezbędną do kwalifikacji do określonej formy terapii onkologicznej:
• spirometria
• test wysiłkowy
• 6MWT
• nasilenie bólu w skali VAS
• biochemiczne testy czynnościowe i inne.

 

Pacjenci w naszym ośrodku diagnozowani są i leczeni w Oddziale Onkologii zgodnie z najnowszymi standardami leczenia onkologicznego w szczególności zgodnie z zaleceniami:

 

1. Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (www.ptok.pl)
2. Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej – ESMO – European Society of Medical Oncology (www.esmo.org)
3. NCCN – National Comprehensive Cancer Network (www.nccn.org)

 

W codziennej pracy oddziału szereg procesów jest usystematyzowanych procedurami wewnętrznymi oraz ogólnymi szpitala. Wysoka jakość prowadzonego leczenia została potwierdzona uzyskaniem certyfikatu jakości Ministerstwa Zdrowia oraz szeregiem certyfikatów jakości ISO.

Terapia spersonalizowana – nowoczesne leczenie raka – programy lekowe

Wszystkie zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do obrotu oraz refundowane przez NFZ  leki stosowane w leczeniu chorób nowotworowych są dostępne dla pacjentów ośrodka onkologicznego w naszym Szpitalu. Leki onkologiczne stosowane są w oddziale w formie wlewów dożylnych, podskórnych, doustnych i podawanych do pęcherza moczowego. Są to zarówno konwencjonalne leki cytostatyczne (hamujące lub niszczące komórki nowotworowe poprzez uszkodzenia różnych etapów i mechanizmów życia komórki raka) jak nowoczesne leki przeciwnowotworowe (leki biologiczne – przeciwciała monoklonalne, inhibitory kinaz tyrozynowych, leki działające poprzez mechanizmy receptorowe, leki hormonalne).

Oddział Onkologii prowadzi kwalifikację do leczenia i leczenie w wielu programach lekowych. W oddziale stosowana jest coraz bardziej rozwijająca się gałąź onkologii – terapia zindywidualizowana (spersonalizowana) dostosowana do szczególnego profilu danego guza i pacjenta. Kwalifikacja wymaga  określania bardzo szczegółowych parametrów  komórek nowotworowych, często wykonywania badań genetycznych. Badania histopatologiczne i immunohistochemiczne wykonywane są w naszym szpitalu, zaś w zakresie badań genetycznych oddział współpracuje z największymi laboratoriami genetycznymi w Polsce, głównie z ONCOGENE w Krakowie (www.oncogene.pl). Badania genetyczne zlecane praktycznie już rutynowo u naszych pacjentów to:

 

• mutacje aktywujące genu EGFR i mutacje genu ALK (rak płuca)
• mutacje genu BRAF (V600) – czerniak złośliwy
• mutacje genu BRCA1 i BRCA2 (rak piersi, rak jajnika)
• mutacje genu KRAS i BRAF (rak jelita grubego)
• mutacje genu KIT i PDGFRA (GIST).

 

Wyniki tych badań wykorzystywane są przez lekarzy na oddziale na co dzień i pozwalają nam wybrać najlepsze leczenie dla naszych pacjentów w sposób zindywidualizowany i optymalny.
Większość terapii spersonalizowanej z uwagi na koszt leczenia i stopień złożoności terapii możliwa jest tylko w wybranych ośrodkach onkologicznych w ramach programów lekowych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Aby móc prowadzić leczenie w ramach programów lekowych ośrodek musi dysponować odpowiednim zapleczem i kadrą. Programy lekowe prowadzone w naszym oddziale:

 

Nowotwór leczony w ramach programu lekowego Leki dostępne na oddziale w programie lekowym Forma leku
Czerniak złośliwy – zaawansowany Imatynib Doustna
Doustna
Doustna
Rak jelita grubego – zaawansowany Cetuximab
Panitumumab
Bewacyzumab
Dożylna
Dożylna
Dożylna
Rak piersi zaawansowany Trastuzumab
Lapatynib
Trastuzumab
Pertuzumab
Dożylna
Doustna
Leczenie podskórne/dożylne
Dożylna
Rak piersi – leczenie uzupełniające Trastuzumab
Trastuzumab
Dożylna
Leczenie podskórne/dożylne
Rak piersi – leczenie przedoperacyjne Trastuzumab Lecznie podskórne/dożylne
Rak nerki zaawansowany Sunitynib
Sorafenib
Ewerolimus
Pazopanib
Temsirolimus
Doustna
Doustna
Doustna
Doustna
Doustna
GIST leczenie uzupełniające Imatynib Doustna
GIST zaawansowany Imatynib
Sunitynib
Doustna
Rak prostaty hormonooporny Octan abirateronu
enzalutamid
dichlorek radu-223
Doustna
Doustna
Doustna
Rak trzustki nabpaklitaksel Doustna
Rak żołądka zaawansowany Trastuzumab Dożylne
Mięsaki tkanek miękkich zaawansowane Trabektydyna
Sunitynib
Pazopanib
Doustna
Doustna
Doustna
Nowotwory endokrynne trzustki Ewerolimus
Sunitynib
Doustna
Doustna
Rak jajnika zaawansowany Bewacyzumab
Olaparyb
Dożylna
Doustne
Rak wątrobowokomórkowy Sorafenib Doustna
Rak niedrobnokomórkowy płuca Pemetreksed
Erlotynib
Gefitinib
Afatynib
Dożylna
Doustna
Doustna
Doustna

Szczególne formy leczenia realizowane w Oddziale Onkologii – ważne informacje

• Badania kliniczne – oddział uczestniczy w różnych badaniach prowadzonych przez firmy farmaceutyczne oraz instytuty badawcze nad nowymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób nowotworowych. Dzięki temu, wybranym pacjentom spełniającym kryteria włączenia do badania możemy zaproponować udział w badaniu i tym samym dostęp do leczenia najnowszymi lekami stosowanymi w ramach prób klinicznych w wybranych nowotworach złośliwych jeszcze zanim leki te zostaną zarejestrowane na rynku.
• Chemioterapia metronomiczna – nisko-dawkowana chemioterapia paliatywna, najczęściej doustna stosowana u wybranych chorych z rakiem piersi, płuca, nowotworami przewodu pokarmowego (pacjenci starsi, nie kwalifikujący się do chemioterapii paliatywnej konwencjonalnej z uwagi na ryzyko toksyczności,pacjenci nie kwalifikujący się do chemioterapii paliatywnej konwencjonalnej z uwagi na duże ryzyko toksyczności,pacjenci wcześniej leczeni chemioterapią, u których wyczerpane zostały możliwości leczenia standardowego a stan pacjenta pozwala na próbę leczenia metronomicznego, pacjenci, u których zakończono leczenie konwencjonalne z powodu nawracających toksyczności III/IV stopnia a odnoszący korzyść z leczenia systemowego). Leczenie metronomiczne przyjmowane jest w domu, toksyczność leczenia jest mała a tolerancja leczenia dobra. Uzyskiwany efekt kontroli nad chorobą polega na zahamowaniu progresji, kontroli objawów choroby a u części pacjentów również przedłużenia życia. Mechanizm działania głównie związany jest z wpływem na układ immunologiczny oraz podścielisko guza a w mniejszym stopniu na same komórki nowotworowe.
• Implantacja stałych dostępów naczyniowych typu PORT – zabieg trwający do 30 min. wykonywany przez doświadczonego anestezjologa na bloku operacyjnym w znieczuleniu miejscowym (bez usypiania) polegający na wszczepieniu podskórnie w okolicę podobojczykową małego urządzenia połączonego z dużymi naczyniami żylnymi pacjenta. Zarówno zabieg jak i samo urządzenie są bezpieczne i stosowane u pacjentów, u których występuje znacznie utrudniony dostęp do naczyń żylnych obwodowych („słabe żyły”, „pękające żyły”) i/lub kwalifikowani są do podawania wielogodzinnych wlewów leków cytostatycznych. PORT po zakończonym leczeniu można bezpiecznie usunąć.

 

Port naczyniowy to podskórny, trwały dostęp do żylnych naczyń krwionośnych. Port zbudowany jest z komory z silikonową membraną oraz specjalnego cewnika, który kończy się w jednej z głównych żył naszego organizmu – żyle głównej górnej w pobliżu miejsca ujścia do prawego przedsionka serca. Komora portu umieszczana jest najczęściej w okolicy podobojczykowej.

 

Poprzez wkłucie do komory portu za pomocą specjalnej igły uzyskuje się dostęp do centralnych naczyń żylnych, poprzez który możliwe jest zarówno podanie leków dożylnych, jak i pobieranie krwi do badań. Silikonowa membrana może być nakłuwana ponad 2000 razy. Prawidłowo założony i obsługiwany port można wykorzystywać przez kilka lat. Jest to bardzo wygodne wyjście dla pacjentów poddawanych długotrwałemu leczeniu, min. w chorobach nowotworowych.

 

 

 

 

• Implantacja stałych dostępów naczyniowych typu PICC – krótki zabieg trwający do 30 min. wykonywany przez lekarza lub pielęgniarkę w znieczuleniu miejscowym (bez usypiania) polegający na wszczepieniu do żyły obwodowej (przedramię lub ramię) stałego dostępu (wkłucia) połączonego z dużymi naczyniami żylnymi pacjenta. Zarówno zabieg jak i samo urządzenie są bezpieczne i stosowane u pacjentów, u których występuje znacznie utrudniony dostęp do naczyń żylnych obwodowych („słabe żyły”, „pękające żyły”) i/lub kwalifikowani są do podawania wlewów leków cytostatycznych. PICC po zakończonym leczeniu (do 6 miesięcy) można bezpiecznie usunąć. Film pokazujący zabieg wszczepienia: https://www.youtube.com/

 

 

 

 

 

• Chemioterapia dopęcherzowa – leczenie stosowane u pacjentów z umiarkowanym (pośrednim) ryzykiem nawrotu nienaciekającego raka pęcherza moczowego, którzy decyzją konsylium zostali zakwalifikowani do leczenia uzupełniającego. Polega ono na podawaniu do pęcherza moczowego przez cewnik roztworu cytostatyku i utrzymaniu go w pęcherzu przez 1-2 godzin. Zabieg jest mało inwazyjny i dobrze tolerowany, a jego powtarzanie w określonym rytmie pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu raka pęcherza moczowego.

 

• Chemioterapia dożylna w domu – leczenie stosowane u pacjentów z przedłużonymi wlewami leków cytostatycznych (22 lub 46 godzinne wlewy 5FU), głównie w raku jelita grubego oraz raku trzustki. Pacjenci przyjmowani są w trybie jednodniowym i po podaniu leków cytostatycznych w bolusie (zgodnie z programem leczenia) wypisywani są do domu z infuzorem (mała pompką automatycznie podającą lek cytostatyczny przez 22 lub 46 godzin). Następnego dnia wracają do oddziału również w trybie jednodniowym w celu uzupełnienia leku w infuzorze lub zakończenia wlewu. Uwolniło to znaczną część naszych pacjentów od konieczności wielodniowych pobytów stacjonarnych w oddziale. Warunkami koniecznymi do stosowani tej formy leczenia są dobry stan ogólny pacjenta, dobry kontakt z pacjentem oraz wcześniejsza implantacja stałego dostępu naczyniowego (tzw. PORT), do którego podawane są leki cytostatyczne.

 

• Intensywne leczenie przedoperacyjne – leczenie stosowane w celu zmniejszenia masy guza przed zabiegiem operacyjnym u pacjentów na przykład z rakiem piersi czy rakiem pęcherza moczowego. W oddziale, pacjenci zakwalifikowani do takiego leczenia, którzy są w dobrym stanie ogólnym i wyrażą zgodę na intensyfikację leczenia, leczeni są schematami chemioterapii z zagęszczonym dawkowaniem – terapia „dose dense” – leków cytostatycznych (wlewy chemioterapii podawane są w tych samych dawkach co standardowo ale częściej) z jednoczesnym podawaniem czynników wzrostu białych krwinek w celu zapobiegania ciężkim powikłaniom po leczeniu. Takie leczenie wymaga szczególnego nadzoru nad pacjentem, ale w praktyce daje wyższy odsetek na uzyskanie całkowitej remisji nowotworu przed operacją. Takie postępowanie zwiększa szansę pacjenta na skuteczną operację i wyleczenie.

 

• Profilaktyka zdarzeń kostnych – leczenie polegające na podawaniu leków zwiększających skuteczność wbudowywania jonów wapnia w ogniska przerzutów do kości u pacjentów z przerzutami raka do kości. Takie postępowanie zmniejsza ryzyko złamań patologicznych w miejscach przerzutów do koci oraz zmniejsza nasilenie bólu kości. Leczenie polega na podawaniu 1x w miesiącu leku (głównie kwasu zoledronowego) w formie wlewu dożylnego trwającego około 1 godziny. Leczenie prowadzone jest w trybie jednodniowym.

 

• OOSL – okresowa ocena skuteczności leczenia – planowanie i prowadzenie regularnej oceny odpowiedzi choroby nowotworowej na stosowane leczenie. Ocena taka stosowana jest u wszystkich pacjentów z chorobą zaawansowaną leczonych paliatywnie. Wszyscy pacjenci z chorobą zaawansowaną leczeni w naszym oddziale są ściśle monitorowani w zakresie bezpieczeństwa leczenia (kontrolne badania krwi przed każdym podaniem leków cytostatycznych) oraz skuteczności leczenia (badania okresowe – najczęściej tomografie komputerowe wykonywane średnio co 2-3 cykle leczenia). Badania te za wyjątkiem pacjentów leczonych ambulatoryjnie wykonywane są w oddziale a pacjenci nie muszą martwić się o kolejki czy terminy badań.

 

• Leczenie przeciwbólowe – wszyscy pacjenci leczeni w oddziale oceniani są w zakresie nasilenia bólu. Chorzy cierpiący z powodu bólu mają wdrażaną jeszcze na oddziale skuteczną terapię przeciwbólową. W przypadkach trudności z opanowaniem bólu leczeni modyfikowane jest we współpracy ze specjalistom anestezjologiem – ekspertem w zakresie leczenia bólu.

 

• Profilaktyka przeciwwymiotna – leczenie onkologiczne czasami wiąże się z dolegliwościami o charakterze nudności lub nawet wymiotów. W większości przypadków można im skutecznie zapobiegać. Wszyscy pacjenci leczeni chemioterapią o potencjale emetogennym (wyzwalającym nudności) otrzymują profilaktycznie skuteczne leczenie przeciwwymiotne. Jest ono indywidualizowane w zależności od rodzaju stosowanych leków jak i progu wrażliwości pacjenta.

 

• Psychoterapia – oddziaływania indywidualne (rozmowy wspierające) oraz grupowe (ćwiczenia relaksacyjne dla pacjentów prowadzone w części dziennej oddziału oraz grupa wsparcia – spotkania w środy 11:00-13:00 w budynku naprzeciwko wejścia głównego do szpitala) realizowane przez pracującego w oddziale psychologa klinicznego. Wszyscy pacjenci leczeni na oddziale są objęci terapią wspierającą indywidualną z intensywnością dostosowaną do potrzeb pacjenta.

 

• Edukacja pacjentów – działania polegające na indywidualnych rozmowach z pacjentami przez lekarzy i pielęgniarki oddziału na temat objawów ubocznych leczenia, sposobów radzenia sobie z nimi, diety, nawadniania i innych. Na oddziale zarówno w części dziennej jak i stacjonarnej prowadzone są małe biblioteczki z materiałami edukacyjnymi na temat powyższych problemów oraz wielu innych opracowane przez ekspertów i dedykowane dla pacjentów onkologicznych.

 

• Proteza/peruka – u części pacjentów w trakcie lub po leczeniu cytostatycznym dochodzi do wypadania włosów. W oddziale pacjenci otrzymają zlecenie na perukę ze wskazówkami jak i gdzie zrealizować takie zlecenie. Pacjentki po leczeniu operacyjnym raka piersi, jeśli wcześniej nie otrzymały takiego skierowania otrzymają w oddziale zlecenie na wykonanie protezy piersi.

 

• Zaświadczenie lekarskie – pacjenci aktywni zawodowo leczeni w oddziale, za czas pobytu w oddziale jak i czas po hospitalizacji (w zależności od zaleceń lekarskich) otrzymają druk ZUS ZLA (zwolnienie lekarskie z powodu niezdolności do pracy). Warto mieć ze sobą niezbędne dane potrzebne do wystawienia zwolnienia. Pacjenci otrzymają również wskazówki dotyczące konieczności ubiegania się o świadczenia rentowe w przypadku przedłużającego się okresu niezdolności do pracy. W przypadku ubiegania się o takie i inne świadczenia lekarze oddziału wydadzą właściwe zaświadczenie o stanie zdrowia.

Jak przygotować się do hospitalizacji w Oddziale Onkologii?

• Należy zabrać ze sobą całą swoją dokumentację medyczną (przynajmniej zgłaszając się po raz pierwszy).
• Należy zgłosić się bezpośrednio do oddziału (nie na Izbę Przyjęć Szpitala) na czczo w wyznaczonym terminie i o wyznaczonej porze.
• Należy zabrać ze sobą wodę niegazowaną do picia – w większości przypadków prosimy pacjentów o spożywanie około 1,5 litra wody dziennie (poza innymi napojami) – to pozwala lepiej chronić nerki przed toksycznością leczenia.
• Należy zabrać ze sobą leki, jeśli są to leki specyficzne dla schorzenia pacjenta – nie wszystkie mogą być szybko dostępne w oddziale.
• Warto zabrać ze sobą bilon (1,2,5 zł) – takie monety potrzebne są aby uruchomić telewizor na oddziale w salach pacjentów jeśli pacjent chciałby z niego skorzystać.
• Udając się na pobyt stacjonarny warto zabrać kawę, herbatę i kubek – w oddziale jest kącik kuchenny z lodówką, kuchenką mikrofalowa i czajnikiem do dyspozycji pacjentów.
• Przy przyjęciu przekaż swojemu lekarzowi wszystkie ważne informacje na temat swojego zdrowia/choroby, uczuleń oraz przyjmowanych leków.
• W oddziale pacjenci mogą korzystać z urządzeń multimedialnych (laptopów, tabletów) i telefonów komórkowych. Warto też zabrać ze sobą swoją książkę lub prasę do czytania.
• W oddziale mogą odwiedzać pacjentów bliscy i znajomi – z reguły nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Najczęściej prosimy, aby unikać odwiedzin dzieci. Czasami, dla bezpieczeństwa pacjenta możemy zadecydować o izolacji pacjenta i wtedy odwiedziny są bardzo ograniczane.
• W całym oddziale (również w toaletach) obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Nie przestrzeganie tego zalecenia będzie traktowane jako złamanie regulaminu oddziału (dostępny w oddziale).

 

Przygotowując się do pobytu dziennego z podaniem chemioterapii do pęcherza moczowego należy pamiętać o:

 

• ograniczeniu przyjmowania płynów na 1 dzień przed zabiegiem,
• nie spożywaniu kawy i alkoholu w dniu poprzedzającym zabieg oraz w dniu zabiegu,
• konieczności wypicia 2-3 litrów wody w ciągu 24 godzin po zabiegu,
• częstego opróżnianie pęcherza moczowego po zabiegu celem uniknięcia podrażnienia śluzówki pęcherza,
• po usunięciu cewnika przez pierwsze 6 godzin oddawaniu moczu w pozycji siedzącej (celem zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia skóry moczem),
• myciu rąk i zewnętrznych narządów płciowych wodą z mydłem po oddaniu moczu przez przynajmniej 6 godzin po zabiegu,
• przez pierwsze 6 godzin po oddaniu moczu myciu toalety środkami chemicznymi (żel do WC).

Poradniki pochodzą ze strony http://programedukacjionkologicznej.pl/

 

 

Z wielką radością przedstawiamy aplikację ONKOTEKA

 

Nowoczesna – mobilna – bezpłatna! Aplikacja stworzona w ramach Programu Edukacji Onkologicznej.

 

ONKOTEKA to kompendium wiedzy na temat choroby nowotworowej. W łatwy i przystępny sposób prezentuje informacje dla osób z chorobą nowotworową, ich rodzin i bliskich. ONKOTEKA do pobrania na IOS i Android.

Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies, które będą zamieszczane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close